Juraj Tatár

The Official Website

Hudba je jediná reč na svete, ktorou sa nedá povedať nič podlé . . .

( J u r a j )

Photo by Cholo

© 1969 - 2023. All Rights Reserved